Kadencja 2014-2018

(836) Wniosek radnego Arkadiusza Cebulskiego w sprawie likwidacji uskoku między istniejącym chodnikiem na ul. Skrytej w Mosinie a powstającą ścieżką rowerową

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości