Kadencja 2014-2018

(835) Wniosek radnego Arkadiusza Cebulskiego w sprawie wygruzowania skrzyżowania ul. Agrestowej i ul. Śliwkowej w Mosinie

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości