Kadencja 2014-2018

(833) Wniosek radnego Arkadiusza Cebulskiego w sprawie wycięcia i nasadzenia nowych drzew na placu 20 Października w Mosinie

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości