Kadencja 2014-2018

(831) Wniosek radnego Arkadiusza Cebulskiego w sprawie zamieszczenia w "Informatorze Mosińskim" informacji o obowiązkach mieszkańców

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości