Kadencja 2014-2018

(828) Zapytania radnego Dominika Michalaka w sprawie Parku Budzyń oraz wnioski w sprawie uporządkowania terenu od strony działki przeznaczonej pod skatepark oraz uporządkowania, przycięcia zi

Zapytania i wnioski oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf
Trzecia udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości