Kadencja 2014-2018

(827) Wniosek radnej Agnieszki Gorzyńskiej w sprawie wycięcia akacji wrastających w pas drogi oraz przycięcia szerszego pasa zieleni przy głównej drodze z Mosiny do Żabinka

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości