Kadencja 2014-2018

(826) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie uporządkowania nieruchomości przy tak zwanej Czerwonce

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf
Trzecia udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości