Kadencja 2014-2018

(825) Wnioski radnej Jolanty Szymczak w sprawie naprawienia chodnika na ul. Kościuszki i w sprawie ponownego umieszczenia tablicy z nazwą ul. Kościuszki

Wnioski i pismo przekazujące sprawy Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości