Kadencja 2014-2018

(824) Wnioski radnej Jolanty Szymczak w sprawie przycięcia roślinności wzdłuż chodnika na ul. Poznańskiej, w sprawie wykoszenia trawnika na ul. Szkolnej i narożnika z ul. Spokojną

Wnioski i pismo przekazujące sprawy Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości