Kadencja 2014-2018

(823) Wniosek radnego Tomasza Łukowiaka w sprawie wypompowania wody z kałuż powstałych po opadach deszczu na wskazanych ulicach w Mosinie

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości