Kadencja 2014-2018

(821) Wniosek radnej Jolanty Szymczak w sprawie utworzenia zakładki na stronie Gminy Mosina w języku ukraińskim

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości