Kadencja 2014-2018

(820) Wnioski radnej Jolanty Szymczak w sprawie naprawy chodników na ul. Farbiarskiej i ul. Garbarskiej, posprzątania przystanków autobusowych na ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej i posprzątani

Wnioski i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości