Kadencja 2014-2018

(819) Wnioski radnej Jolanty Szymczak w sprawie przyłączy wodociągowych na ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej w Mosinie oraz w sprawie przyłączy gazowych

Wnioski i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf
Trzecia udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości