Kadencja 2014-2018

(818) Wniosek radnego Zbigniewa Grygiera w sprawie wyrównania tłuczniem zadoleń na ul. Leśnej w Sasinowie

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości