Kadencja 2014-2018

(817) Wniosek radnego Tomasza Łukowiaka w sprawie wykonania utwardzonego odprowadzenia wód opadowych na ul. Łąkowej.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości