Kadencja 2014-2018

(816) Wniosek radnego Tomasza Łukowiaka w sprawie zebrania nadmiaru piasku i wysypania tłuczniem części ul. Dembowskiego.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości