Kadencja 2014-2018

(815) Wniosek radnego Tomasza Łukowiaka w sprawie zasypania tłuczniem dołów powstałych na ul. Brzoskwiniowej i ul. Poziomkowej.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości