Kadencja 2014-2018

(814) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie systemowego rozwiązania problemu zagospodarowania odpadów na terenie tzw. dzikiej zabudowy w Dymaczewie Nowym.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości