Kadencja 2014-2018

(813) Wniosek radnej Jolanty Szymczak w sprawie wyznaczenia działki gminnej w celu przeniesienia kamienia upamiętniającego Piotra Mocka.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości