Kadencja 2014-2018

(812) Wniosek radnej Jolanty Szymczak w sprawie wybudowania ok. 12 m chodnika przy ul. Harcerskiej oraz postawienia nowej ławy na zieleńcu przy ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości