Kadencja 2014-2018

(811) Wniosek radnej Jolanty Szymczak w sprawie zakupienia dla Straży Miejskiej rejestratora nagrań z kamer monitoringu oraz 2 głośników.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości