Kadencja 2014-2018

(810) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie regularnego utrzymania przejezdności ścieżki rowerowej między Mosiną a Dymaczewem Nowym.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości