Kadencja 2014-2018

(809) Wniosek radnego Tomasza Łukowiaka w sprawie przedłużenia chodnika przy Zespole Szkół w Mosinie.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości