Kadencja 2014-2018

(808) Wniosek radnego Tomasza Łukowiaka w sprawie montażu barierki, usunięcia dołu oraz naprawy krawężnika przy ul. Skrajnej w Mosinie.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości