Kadencja 2014-2018

(807) Wniosek radnego Tomasza Łukowiaka w sprawie wykoszenia pasów zieleni wzdłuż chodników na Osiedlu nr 4 "Za Barwą" w Mosinie.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości