Kadencja 2014-2018

(806) Zapytanie radnego Romana Kolankiewicza w sprawie realizacji zadania mającego na celu budowę dodatkowego zasilania wodociągu z Rogalina do Mieczewa.

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości