Kadencja 2014-2018

(805) Wniosek radnego Waldemara Wiązka w sprawie przekazania kopii Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla wsi Pecna.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
załącznik1 , załącznik2 , załącznik3

Lista wiadomości