Kadencja 2014-2018

(804) Wniosek radnego Mariana Jabłońskiego w sprawie wyrównania ul. Kasztanowej w Daszewicach.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości