Kadencja 2014-2018

(803) Wniosek radnego Mariana Jabłońskiego w sprawie ustawienia w Daszewicach tablic z nazwami ulic.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Wniosek korygujący i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości