Kadencja 2014-2018

(802) Wniosek radnego Mariana Jabłońskiego w sprawie zamieszczenia w "Informatorze Mosińskim" map poszczególnych miejscowości Gminy Mosina.

Wniosek i pismo przekazujace sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości