Kadencja 2014-2018

(801) Wniosek radnego Arkadiusza Cebulskiego w sprawie wypełnienia dziury w ul. Farbiarskiej.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości