Kadencja 2014-2018

(800) Zapytanie radnego Dominika Michalaka w sprawie przyszłego przebiegu II etapu tzw. Czerwonki.

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości