Kadencja 2014-2018

(799) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie opracowania koncepcji zagospodarowania terenów przed torami kolejowymi (od ul. Budzyńskiej do ul. Orzeszkowej).

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości