Kadencja 2014-2018

(798) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie zwiększenia czasu otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości