Kadencja 2014-2018

(797) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie wsparcia inicjatywy pn. Wakacyjny Turniej Piłki Koszykowej.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości