Kadencja 2014-2018

(796) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie zakupu i montażu znaków informacyjnych na ul. Budzyńską.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości