Kadencja 2014-2018

(795) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie opracowania projektu zagospodarowania skweru u zbiegu ul. Wiejskiej i ul. Pożegowskiej.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości