Kadencja 2014-2018

(794) Zapytanie radnego Dominika Michalaka w sprawie uchwały dotyczącej inicjatywy lokalnej.

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf
Trzecia udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości