Kadencja 2014-2018

(792) Wniosek radnego Ryszarda Rybickiego w sprawie wypielenia chwastów wzdłuż ul. Nektarowej oraz przycięcia krzewów wzdłuż ścieżki na ul. Głównej w Krośnie.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości