Kadencja 2014-2018

(791) Wniosek radnej Wiesławy Mani w sprawie naprawy studzienek i uzupełnienia wyrw w asfalcie ul. Krosińskiej.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości