Kadencja 2014-2018

(788) Wniosek radnej Wiesławy Mani w sprawie zlecenia kontroli poruszania się samochodów ciężarowych po ul. Krosińskiej.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości