Kadencja 2014-2018

(787) Wniosek radnej Wiesławy Mani w sprawie przycięcia krzewów na ul. Olszynkowej w Krośnie.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości