Kadencja 2014-2018

(786) Zapytania radnej Jolanty Szymczak w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów znajdujących się nad Jeziorem Dymaczewskim w Dymaczewie Nowym.

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości