Kadencja 2014-2018

(785) Wniosek radnej Jolanty Szymczak w sprawie przycięcia drzew rosnących wzdłuż ścieżki rowerowej od stacji benzynowej do torów kolejowych.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf
Trzecia udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości