Kadencja 2014-2018

(784) Wniosek radnej Jolanty Szymczak w sprawie zwrócenia się do Aquanet o naprawę i przegląd studni kanalizacyjnych znajdujących się na terenie miasta.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości