Kadencja 2014-2018

(783) Wniosek radnej Jolanty Szymczak w sprawie naprawy chodnika na ul. Poznańskiej, ustawienia słupka na promenadzie, wymiany znaku na targowisku, wykonania oznaczenia poziomego drogi w Babk

Wniosek i pismo przekazujace sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości