Kadencja 2014-2018

(782) Wniosek radnego Waldemara Wiązka w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zakupu baterii fotowoltaicznych dla mieszkańców.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości