Kadencja 2014-2018

(781) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie zabezpieczenia środków na zakup defibrylatora AED na stan Urzędu Miejskiego w Mosinie.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości