Kadencja 2014-2018

(780) Zapytania radnego Dominika Michalaka w sprawie tablicy pamiątkowej znajdującej się na budynku ośrodka zdrowia.

Zapytania i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości