Kadencja 2014-2018

(779) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie powołania zespołu roboczego ds. opracowania treści tablic historycznych na Gliniankach oraz nazw ulic związanych z Gminą Mosina.

Wniosek i pismo przekazujące sprawy Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości